TIN TỨC


Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 1/2021 cao nhất là 6,9%/năm


18:02 | 07/01/2021


Lãi suất huy động cao nhất tại Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) hiện là 6,9%/năm, áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 48 tháng.

Biểu lãi suất huy động mới nhất được Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) công bố có một số điều chỉnh so với ghi nhận vào đầu tháng trước. Biểu lãi suất ghi nhận được trong ngày 7/1 giao động trong khoảng từ 3,5%/năm đến 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân được điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn gửi. Các kỳ hạn được điều chỉnh lãi suất bao gồm: từ 1 đến 6 tháng, 12 và 13 tháng.

Cụ thể, lãi suất ngân hàng niêm yết tại kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng giảm mạnh 0,5 điểm % từ mức 4%/năm xuống 3,5%/năm. Kỳ hạn 6 tháng ngân hàng hạ 0,05 điểm % lãi suất, ấn định ở mức 6,35%/năm.

Tiền gửi tại kỳ hạn từ 7 tháng đến 11 tháng vẫn được duy trì ở mức 6,5%/năm không đổi so với trước.

Lãi suất ngân hàng tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng giảm 0,1 điểm %, được áp dụng lần lượt là 6,6%/năm và 6,7%/năm.

Từ 15 - 60 tháng, lãi suất tiết kiệm được áp dụng chung ở mức 6,8%/năm, không đổi so với ghi nhận trước đó.

Các khoản tiền gửi trong thời gian ngắn từ 1 đến 3 tuần và tiền gửi không kỳ hạn ấn định chung lãi suất 0,2%/năm.

Bên cạnh gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn thời hạn nhận lãi linh hoạt khác như: nhận lãi hàng tháng (3,472%/năm đến 6,537%/năm), nhận lãi theo quý (5,89%/năm đến 6,572%/năm), nhận lãi trước (3,442%/năm đến 6,255%/năm).

Lãi suất ngân hàng Xây Dựng (CBBank) áp dụng cho tiền gửi VND

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

 

 

 

2

tuần

0,2

 

 

 

3

tuần

0,2

 

 

 

1

tháng

3,5

 

 

3,482

2

tháng

3,5

3,487

 

3,472

3

tháng

3,5

3,482

 

3,462

4

tháng

3,5

3,477

 

3,452

5

tháng

3,5

3,472

 

3,442

6

tháng

6,35

6,266

6,298

6,153

7

tháng

6,5

6,389

 

6,255

8

tháng

6,5

6,372

 

6,223

9

tháng

6,5

6,356

6,389

6,191

10

tháng

6,5

6,339

 

6,159

11

tháng

6,5

6,323

 

6,127

12

tháng

6,6

6,408

6,443

6,191

13

tháng

6,7

6,482

 

6,243

15

tháng

6,8

6,537

6,572

6,26

18

tháng

6,8

6,485

6,52

6,164

24

tháng

6,8

6,386

6,42

5,98

36

tháng

6,8

6,198

6,23

5,642

48

tháng

6,8

6,024

6,054

5,341

60

tháng

6,8

5,862

5,89

5,07

Nguồn: CBBank

Tiền gửi tiết kiệm trên kênh online cũng được điều chỉnh giảm 0,1 - 0,2 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi. Khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng Xây Dựng trong khoảng từ 3,6%/năm đến 6,9%/năm. Lãi suất tiền gửi online cao hơn lãi suất tại quầy 0,05 - 0,15 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi

Lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được CBBank áp dụng là 6,9%/năm, niêm yết tại kỳ hạn 48 tháng của sản phẩm Tiết kiệm Online.

Biểu lãi suất Tiết kiệm Online tại ngân hàng Xây Dựng

Kỳ hạn

Lãi suất (%/ năm)

1 tháng

3,6

2 tháng

3,6

3 tháng

3,6

4 tháng

3,6

5 tháng

3,6

6 tháng

6,5

7 tháng

6,6

8 tháng

6,6

9 tháng

6,6

10 tháng

6,6

11 tháng

6,6

12 tháng

6,65

13 tháng

6,75

15 tháng

6,85

18 tháng

6,85

24 tháng

6,85

36 tháng

6,85

48 tháng

6,9

60 tháng

6,85

Nguồn: CBBank 

Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Chính sách lãi suất tiền gửi tiết kiệm online áp dụng phù hợp theo theo từng thời kỳ. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CBBank hoặc đăng ký dịch vụ Internet banking CB để biết thêm chi tiết.

Nguồn: https://vietnambiz.vn//lai-suat-ngan-hang-xay-dung-cbbank-thang-1-2021-cao-nhat-la-69-nam-20210107174900127.htm